Chat with us, powered by LiveChat

حذف تمام Message های Directadmin

How to Delete All admin Messages from Directadmin

برای این کار وارد مسیر زیر شوید:

1
cd /usr/local/directadmin/data/tickets

و تمام پوشه ها را حذف نمایید.

برای حذف پیغام ها نیز دستور زیر را اجرا نمایید:

1
echo "" > /usr/local/directadmin/data/admin/tickets.list

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .