تنظیم Thunderbird 0.x

تنظیم Thunderbird برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1- Thunderbird را انتخاب نمایید واز منوی Tools گزینه Account settingsرا باز کنید.

2- Email account را انتخاب کرده وگزینه Next را کلیک نمایید.

3- نام کامل خود را در قسمت Your name و آدرس Email کامل خود را در قسمت Email address تایپ نمایید.سپس گزینه Next را کلیک کنید.

4-POP را به عنوان Incoming Server مورد استفاده خود انتخاب نمایید .Mail.domain.com را در قسمت Incoming server وارد کنید.

گزینه next را کلیک نمایید.

5- آدرس Email خود را در قسمت User name وارد کنید و گزینه Next را کلیک کنید .

6- یک نام برای Email Account خود درقسمت Account name واردکنید وسپس گزینه Next را کلیک کنید .

7- صحت اطلاعات Account خودرا بررسی کنید و گزینه Finish را کلیک نمایید.

8- Server settings را از سمت چپ صفحه انتخاب نمایید.

9- عدد 110 را در قسمت Port وارد نمایید و گزینه Use secure connection را انتخاب نکنید .

10- Outgoing server را از سمت چپ صفحه انتخاب کنید .

11- Mail.domain.com را در قسمت Server name وارد نمایید ودر قسمت Port عدد 25 را تایپ کنید .

12- قسمت Use name and password را انتخاب کنید و آدرس Email خود را در قسمت User name واردکنید .

13- در قسمت Use secure connection گزینه No راانتخاب کنید .

14- صحت اطلاعاتی را که در زیر پیغام تبریک برایتان نمایش داده می شود بررسی کنید سپس گزینه Finish را کلیک نمایید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .