Chat with us, powered by LiveChat

تنظیم Outlook 2002

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1- out look را باز کنید .

2- منوی Tools را کلیک کنید و سپس گزینه Accounts را انتخاب کنید .

3- گزینه Add و سپس گزینه Mail را کلیک کنید .

4- نام خود را در قسمت Display name وارد کنید و سپس گزینه Next را کلیک کنید .

5- آدرس Email خود را وارد کنید ( آدرس Email شما چیزی شبیه Info @domain.com ) می باشد و سپس گزینه Next را کلیک کنید .

6- Mail.domain.com را در قسمت Incoming mail server و Outgoing mail serverوارد کنید .

7- گزینه Next را کلیک کنید .

8- در قسمت Account name آدرس Email خود را وارد نمایید و در قسمت بعد رمز عبور خود را تایپ کرده و گزینه Next را بزنید .

9- گزینه Finish را کلیک کنید .

10- Mail.domain.com را که در پایین قسمت Account می باشد را انتخاب کنید و سپس گزینه Properties را کلیک کنید .

11- تب Advanced را کلیک کنید .

12- قسمت This server requires a secure connection را که در پایین بخش outgoing mail می باشد را انتخاب نکنید.

13- عدد 25 را در قسمت outgoing وارد کنید .

14-
قسمت This server requires a secure connection را که در پایین بخش
Incoming mail می باشد را انتخاب نکنید و عدد 110 را وارد کنید .

15- تب Server را کلیک کنید و گزینه My servers requires athentication را انتخاب کنید .

16- گزینه Ok را کلیک کنید .

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .