تنظیم Netscape mail 6.2

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1- Netscape mail 6.2 را باز نمایید .

2- از منوی Edit گزینه Mail & News Groups Account settings را انتخاب نمایید .

3- New Account را انتخاب نمایید .

4- گزینه ISP or email provider را انتخاب نمایید سپس گزینه Next را کلیک نمایید.

5- نام خود را در قسمت Your Name وارد نمایید .

6- آدرس Email کامل خود را د رقسمت Email Address وارد نمایید و سپس دکمه next را کلیک نمایید .

7-POP را انتخاب نمایید و درقسمت Server Name باید Mail.domain.com را وارد نمایید .

8- در قسمت Server Name باید Mail.domain.com را وارد نمایید .

9- آدرس Email خود را در قسمت User name وارد نمایید .

10- در قسمت Use secure connection گزینه Never را انتخاب نمایید .

11- در قسمت Account name یک نام برای Netscape mail account وارد نمایید سپس گزینه Next را کلیک نمایید .

12- گزینه Next و سپس Finish را کلیک نمایید .( اگر یک پیغام خطا مبنی بر اینکه شما به Mail.domain.com متصل نشده اید نگران نباشید و

فقط گزینه Ok را کلیک نمایید و مراحل زیر را ادامه دهید .

13- منوی Edit را باز نمایید و گزینه Mail and news group account settings را کلیک نمایید .

14- قسمت Use secure connection را که واقع در قسمت Server settings می باشد را انتخاب نکنید .عدد 110 را وارد نمایید .

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .