تنظیم Netscape mail 4.x

تنظیم Netscape mail 4.x برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1- Netscape mail 4.5, 4.6, or 4.7 را باز نمایید .

2- از منوی Edit گزینه Preferences را انتخاب نمایید .

3- Mail &News Group را انتخاب کرده و گزینه Mail Servers را انتخاب نمایید .

4-
در قسمت Outgoing Mail Server باید Mail.domain.com را وارد نمایید و در
بخش Out going mail server user name باید آدرس Email خود را وارد کنید .

5- در قسمت Use secure socket or TLS for Outgoing messages گزینه never را انتخاب نمایید .

6- برای افزودن یک pop server جدید گزینه Add را کلیک نمایید .

7- Mail.domain.com را در قسمت Server Name وارد نمایید .

8- POP3 server را به عنوان Server Type انتخاب نمایید .

9- در قسمت User Name آدرس Email خود را وارد نمایید .

اطمینان حاصل کنید که گزینه leave messages on server انتخاب نشده است .

10- در ستون سمت چپ Identity را انتخاب نمایید .

11- در قسمت Your name نام خود را وارد نمایید .

12- آدرس Email کامل خود را در قسمت Email address وارد نمایید .

13- در قسمت Reply to address مجددا آدرس Email خود را وارد نمایید .

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .