تنظیم Mozilla 1.7

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1- Mozilla mail 1.7 را باز نمایید.

2- از منوی Edit گزینه Mail& Newsgroups Account settings را انتخاب نمایید و سپس Add Account را کلیک کنید.

3-گزینه Email Account را انتخاب نمایید و سپس گزینه Next را کلیک نمایید .

4- نام کامل خود را در قسمت Your name وارد نمایید .

5- آدرس Email کامل خود را در قسمت Email address وارد نمایید و سپس گزینه Next را کلیک کنید .

6- POP را به عنوان Incoming Server مورد استفاده خود انتخاب نمایید .

7- در قسمت Incoming Server و Outgoing Server باید Mail .domain.com را انتخاب نمایید و گزینه Next را کلیک کنید .

8- User name خود را در قسمت Incoming User Name و Out going User Name وارد نمایید و سپس گزینه Next را کلیک نمایید .

9- یک نام برای Email account خود در قسمت Account name وارد نمایید و سپس گزینه Next را کلیک کنید .

10- اطلاعات Account خود را در قسمت Dialog Box بررسی کنید . قسمت Download messages now را انتخاب نکنید .

11- Server Settings را انتخاب نمایید .

12- قسمت Use secure connection را انتخاب نکنید و در قسمت Port عدد 110را وارد نمایید .

13- حال باید Outgoing server را انتخاب نمایید . در قسمت Server name باید Mail.domain.com را وارد نمایید و عدد 25 را تایپ کنید .

14- گزینه Use Name and password را انتخاب نمایید و در قسمت User name آدرس Email خود را وارد نمایید .

15- در قسمت Use Secure Connection گزینه TLS را انتخاب نکنید .سپس گزینه Ok را کلیک کنید .

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .