Chat with us, powered by LiveChat

تنظیم entourage 2004

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1- Entourage 2004 را باز نمایید .

2- از منوی Tools گزینه Accounts را کلیک نمایید .

3- گزینه New را کلیک نمایید .

اگر Account Setup Assistant را دریافت نموده اید Configure account manually را کلیک نمایید .

4- در قسمت Account type باید pop را انتخاب نمایید و گزینه Ok را کلیک کنید .

5- در قسمت Account name یک نام برای Account جدید خود وارد نمایید .

6- در قسمت Your name نام کامل خود را وارد نمایید .

7- در قسمت Email address آدرس Email خود را بطور کامل وارد نمایید .

8- در قسمت Account Id آدرس Email خود را وارد نمایید.

9- در مرحله بعد Mail.domain.com راوارد نمایید .

10- در بخش Recieving mail گزینه Click here for advanced recieving options را کلیک نمایید.

11- قسمت (This pop service requires a secure connection(sslرا انتخاب نکنید .

12- رمز عبور خود را وارد نمایید .

13- Mail.domain.com را در قسمت Outgoing mail server وارد نمایید .

14- در بخش Recieving mail گزینه Click here for advanced recieving options را کلیک نمایید .

15- قسمت ( SMTP service requires secure connections(ssl را انتخاب نکنید .

16- قسمت Override default SMTP port را انتخاب کنید و عدد 25 را وارد نمایید .

17- قسمت SMTP server requires authentication را انتخاب نمایید و گزینه Ok را کلیک نمایید .

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .

فروش ویژه وب داده ، آغاز شد .همین الان کد تخفیف خود را دریافت کنید !
+