Chat with us, powered by LiveChat

تغییر پسورد حساب

از منوی اصلی بر روی گزینه Change Password کلیک کنید.

Current DirectAdmin Password :در این قسمت پسورد فعلی حساب خود را وارد کنید.
در دو قسمت Enter Password و Re-Enter Password پسورد جدید را وارد کنید.
سه گزینه وجود دارد که با انتخاب هرکدام پسورد آن بخش به پسورد جدید تغییر میکند.
پس از اتمام کار برروی دکمه (Submit) کلیک کید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .