Chat with us, powered by LiveChat

تغییر نام user در Directadmin

How to change a DirectAdmin username

برای تغییرusername  یک اکانت وارد مسیر زیر شوید:

1
cd /usr/local/directadmin/scripts

و دستور زیر را اجرا نمایید:

1
./change_username.sh olduser newuser

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .