Chat with us, powered by LiveChat

تغییر سیستم بررسی load سرور در Directadmin

System Load checker

در حالت پیش فرض میزان load حداقل 10 و زمان بررسی هر 1 دقیقه می باشد. به این معنی که برای load بالاتر از 10 برای مدیر سرور ایمیل ارسال می شود.

برای تغییر این مقدار باید فایل directadmin.conf ویرایش شود.

1
/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

check_load میزان load سرور برای اخطار را تعیین می کند.

check_load_minute زمان بررسی load سرور را مشخص می کند.

1
2
check_load=10.0
check_load_minute=1

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .