بازگردانی دیتابیس در SSH

Restore database in SSH

برای بازگردانی دیتابیس از طریق ssh  شما باید backup  دیتابیس sql  را در اختیار داشته باشید. در صورتی که فایل شما zip  یا gz  می باشد باید ابتدا آن را extract  نمایید.

دستور زیر برای بازگردانی backup  استفاده می شود:

1
mysql –u dbusername –p dbname < database.sql

dbusername : نام کاربری دیتابیس

dbname : نام دیتابیس

پس از اجرا از شما پسورد دیتابیس خواسته می شود که باید آن را وارد نمایید تا بازگردانی انجام شود.

می توان از user اصلی da_admin  و پسورد آن برایbackup  گیری از تمام دیتابیس ها استفاده کرد.

1
cat  /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .