Chat with us, powered by LiveChat

ایجاد حساب مدیر

از منوی اصلی بر روی گزینه Create Administrator کلیک کنید.

اکانتی که شما با آن وارد سایت شدید بطور پیشفرض در لیست به نام Admin وجود دارد.
به عنوان مثال شما در تصویریک مدیر اضافی به نام gary admin مشاهده میکنید.

ساخت مدیر اضافه
نکته : همه مدیران سطح دسترسی مشابه دارند،یعنیهر مدیر میتواند مدیر دیگر را حذف یا مدیری اضافه کند.
برای ساخت مدیر برروی لینک Create Admin در صفحه کلیک کنید.

Username : در این محل نامکاربری وارد میشود.
Email : دراین قسمت ایمیل مشتری وارد میشود.
Enter Password : پسورد موردنظر در این قسمت واردمیشود.
Send Email Notification : اگراین گزینه انتخاب شود یک ایمیل شامل نام کاربری و پسورد به مشتری ارسال میشود.
پس از اتمام کار برروی گزینه Submit کلیک کنید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .