Chat with us, powered by LiveChat

استفاده از UTF-8 در Directadmin

use the UTF-8 encoding in Directadmin

برای اینکار وارد مسیر زیر شوید:

1
cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced

با توجه به Skin مربوط به Directadmin موارد زیر را انجام دهید.

برای Skin پیش فرض enhanced

1
2
3
 cp -p lang/en/lf_standard.html lang/en/my_lf_standard.html
perl -pi -e 's/iso-8859-1/UTF-8/' lang/en/my_lf_standard.html
echo "LF_STANDARD=my_lf_standard.html" >> files_custom.conf

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .