Chat with us, powered by LiveChat

استفاده از زبان فارسی در عنوان پاسخ آماده

کنترپنل DirectAdmin بصورت پیش‌فرض، از encoding در عنوان پاسخ‌های آماده پشتیبانی نمی‌کنند، جهت فعال کردن آن، مراحل زیر را طی نمایید:

ابتدا به مسیر زیر رفته

 

 /etc/exim.conf

 

حال کد زیر را به بخش uservacation و userautoreply اضافه نمایید:

 

headers = Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

 

یکی از دو کد زیر را انتخاب و به فایل اضافه نمایید:

 

subject = "${if def:h_Subject: {Autoreply: \"${escape:${length_50:$rh_Subject:}}\"} {Autoreply Message}}"

 

subject = ${if def:h_subject: \
{Autoreply: ${rfc2047:${quote:${escape:${length_60:$h_subject:}} }} }\
{Autoreply Message} \ 

همچنینمی‌توانید از $rh_Subject به جای $h_Subject استفاده نمایید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .