استفاده از زبان فارسی در عنوان پاسخ آماده

کنترپنل DirectAdmin بصورت پیش‌فرض، از encoding در عنوان پاسخ‌های آماده پشتیبانی نمی‌کنند، جهت فعال کردن آن، مراحل زیر را طی نمایید:

ابتدا به مسیر زیر رفته

 

 /etc/exim.conf

 

حال کد زیر را به بخش uservacation و userautoreply اضافه نمایید:

 

headers = Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

 

یکی از دو کد زیر را انتخاب و به فایل اضافه نمایید:

 

subject = "${if def:h_Subject: {Autoreply: \"${escape:${length_50:$rh_Subject:}}\"} {Autoreply Message}}"

 

subject = ${if def:h_subject: \
{Autoreply: ${rfc2047:${quote:${escape:${length_60:$h_subject:}} }} }\
{Autoreply Message} \ 

همچنینمی‌توانید از $rh_Subject به جای $h_Subject استفاده نمایید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .