Chat with us, powered by LiveChat

آموزش Copy multiple accounts/packages

این گزینه برای شما این امکان را فراهم می کند که شما چند Account را از یک سرور دیگر به سرور خودتان انتقال دهید.

توضیح گزینه های این صفحه به شرح زیر است :

1. Remote Server Type : شما در این گزینه روی سرور دیگری که می خواهید Account را از آنجا انتقال دهید Web Control Panel که در حا ل اجرا است را انتخاب کنید

2. Remote Server Address : شما می توانید دامنه یا IP Address آن Account سرور دیگر مورد نظر را وارد کنید.

3. Remote SSH port : شماره پورت SSH آن سرور دیگر را وارد کنید.

4. Check SSH Connection : اگر شما روی این دکمه کلیک کنید درستی اتصال شما را به آن سرور دیگر مورد بررسی قرار می دهد.

5. Don’t Compress Transfers : اگر شما این گزینه را انتخاب کنید Account شما را برای انتقال فشرده نمی کند.

6. Use SSL : اگر شما این گزینه را انتخاب کنید عمل انتقال به صورت رمز نگاری و حفاظت شده انجام می گیرد.

7. Allow Override : شما با انتخاب این گزینه عمل انتتقال معمولی را لغو می کنید و عمل انتقال با script های سفارشی شده شما انجام می گیرد واین script ها باید در سرور خودتان در مسیر زیر باشد.

/var/cpanel/lib/Whostmgr/Pkgacct

8. Login : در این گزینه می توانید مدل Login خودرا تعیین کنید که با Root باشد یا شناسه دیگر.

نکته : اگر گزینه Root را انتخاب کنید در زیر کادر رمز عبور Root ایجاد می شود که باید رمز عبر آن را در این کادر وارد کنید.

9. Username : شناسه Account آن سرور دیگر را که می خواهید در سرور خود کپی کنید را ینویسید.

10. Password :رمز عبور شناسه Account آن سرور دیگر را که می خواهید در سرور خود کپی کنید را ینویسید.

11. Authentication Method : شما در این گزینه می توانید تعیین کنید Authentication توسط رمز عبوری که وارد کرده اید باشد یا توسط انتخاب Key باشد.

12. Root Password : رمز عبور Root آن سرور دیگر را در این کادر وارد کنید.

13. Use FTP to Transfer : شما در این گزینه می توانید تعین کنید که از FTP برای کامل شدن عمل انتقال استفاده شود یا نه.

14. روی دکمه Fetch Account List کلیک کنید.

15. بعد از کلیک بر روی دکمه Fetch Account List صفحه جدیدی باز می شود که می توانید Account های آن سرور دیگر را برای انتقال انتخاب کنید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .