Chat with us, powered by LiveChat

آموزش Copy an account from another server

این گزینه برای شما این امکان را فراهم می کند که شما یک Account را از یک سرور دیگر به سرور خودتان انتقال دهید.

توضیح گزینه های این صفحه به شرح زیر است :

1. Remote Server Type : شما در این گزینه روی سرور دیگری که می خواهید Account را از آنجا انتقال دهید Web Control Panel که در حا ل اجرا است را انتخاب کنید

2. Remote Server Address : شما می توانید دامنه یا IP Address آن Account سرور دیگر مورد نظر را وارد کنید.

3. Remote SSH port : شماره پورت SSH آن سرور دیگر را وارد کنید.

4. Check SSH Connection : اگر شما روی این دکمه کلیک کنید درستی اتصال شما را به آن سرور دیگر مورد بررسی قرار می دهد.

5. Don’t Compress Transfers : اگر شما این گزینه را انتخاب کنید Account شما را برای انتقال فشرده نمی کند.

6. Use SSL : اگر شما این گزینه را انتخاب کنید عمل انتقال به صورت رمز نگاری و حفاظت شده انجام می گیرد.

7. Allow Override : شما با انتخاب این گزینه عمل انتتقال معمولی را لغو می کنید و عمل انتقال با script های سفارشی شده شما انجام می گیرد واین script ها باید در سرور خودتان در مسیر زیر باشد.

/var/cpanel/lib/Whostmgr/Pkgacct

8. Skip homedir : شما می توانید با انتخاب این گزینه در عمل انتقال از کپی شدن پوشه Home جلوگیری کنید.

9. Username to Copy : شما در این گزینه شناسه Account مورد نظر را که می خواهید از سرور دیگر انتقال دهید را بنویسید

10. Local Username : شما در این گزینه شناسه Account سرور خود را که می خواهید اطلاعات Account سرو دیگر به آن انتقال پیدا کند را بنویسید.

11. Skip Copying Reseller Privileges : شما با این گزینه می توانید تعیین کنید که امتیازات آن Account بعد از انتقال حفظ شود یا نه.

12. Change DNS on Source Server to Point to Local Server : شما در این گزینه می توانید تعیین که تنظیمات DNS Account شما بروز رسانی شود با اطلاعات DNS Account جدید که کپی می شود روی سرور شما یا نه.

13. Login : در این گزینه می توانید مدل Login خودرا تعیین کنید که با Root باشد یا شناسه دیگر.

نکته : اگر گزینه Root را انتخاب کنید در زیر کادر رمز عبور Root ایجاد می شود که باید رمز عبر آن را در این کادر وارد کنید.

14. Username : شناسه Account آن سرور دیگر را که می خواهید در سرور خود کپی کنید را ینویسید.

15. Password :رمز عبور شناسه Account آن سرور دیگر را که می خواهید در سرور خود کپی کنید را ینویسید.

16. Authentication Method : شما در این گزینه می توانید تعیین کنید Authentication توسط رمز عبوری که وارد کرده اید باشد یا توسط انتخاب Key باشد.

17. Root Password : رمز عبور Root آن سرور دیگر را در این کادر وارد کنید.

18. Use FTP to Transfer : شما در این گزینه می توانید تعین کنید که از FTP برای کامل شدن عمل انتقال استفاده شود یا نه.

19. روی دکمه Transfer Account کلیک کنید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .