آدرس POP3 و SMTP من چیست؟

مشکل:
در نرم افزارهای مخصوص کار با ایمیل نیاز به تنظیم آدرس pop3 و آدرس smtp دارم،چه آدرسی را باید وارد نمایم.

راه حل:
در تمام هاست های ارایه شده توسط webdade.com ادرس دسترسی به pop و smtp بصورت زیر میباشد:
pop3:
mail.domain.com
smtp:
mail.domain.com

کافیست بجای domain.com نام دامنه خود را وارد کنید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .